historický obrázok

OBSADENIE:
v dobe založenia kapely
•Šteafan Horňák (kapelník) - trubka
•Dušan Stehlík - tenor
•Emil Cingálek - bassgitara
•Ivan Holúbek - bicie
•Ladislav Žiško - harmonika
Spevákmi kapely sú:
•Alojz Mikolaj
•Dana Hrušková
•Monika Michalková

Súčasné obdobie
obdobie vzniku a existencie kapely "Váhovanka".

S ukončením činnosti Stankovskej kapely sa nemohol zmieriť ani jeden jej člen. U všetkých zvíťazila ohromná túžba naďalej zachovávať piesne našich predkov, približovať je aj našej mladej generácii a v neposlednom rade túžba a odhodlanie tvoriť piesne nové, ktoré šíria medzi poslucháčmi dychovej hudby. A tak „ako jeden muž“ zakladajú novú kapelu pod názvom „Váhovanka“, ktorá od 1.1.2010 pôsobí pod novým zriaďovateľom, ktorým je obec Mníchova Lehota. Všetky piesne, ktoré hrala Stankovská kapela zostávajú aj v repertoári novej kapely Váhovanka. Nezmenené zostáva aj motto uvedené v logu tejto kapely
„Nezabudni na svoju krásnu reč a slovenské piesne, ktoré sú korením nášho života,
pri ktorých človek od pradávna vyjadroval svoje pocity, radosť, lásku či smútok...“.

Táto myšlienka chytila za srdce už nejedného mladého či staršieho poslucháča. Veď to čo kapela vytvorila je pre ľudské ucho, pre tých čo prídu po nás, aby vedeli, že piesňou sa dá povedať všetko, či o láske, radosti, či žiali. Váhovanka začala hrať v tomto zložení:

•Jozef Horňák - kapelníktrubka
•Dušan Stehlíktenor
•Emil Cingálekbassgitara
•Ivan Holúbekbicie
•Ladislav Žiškoharmonika
Spevákmi v kapele sú Alojz Mikulaj, Daniela Hrušovská a Monika Michalková, neskoršie, v roku 2013 vystriedala Danku Hrušovskú Alena Mináriková.

Výrazným medzníkom, ktorý prispel ku zvýšeniu popularity, bolo oslovenie kapely televíznou stanicou „Šláger TV“. Tvorba kapely sa začala pomerne masívne šíriť po celom území nielen Slovenska, ale aj v Čechách a dokonca aj za zámorím. Obľuba kapely rastie. Svedčia o tom zisky popredných umiestnení v rôznych hitparádach. Kapela sa stáva jednou z najobľúbenejších hudobných skupín na Slovensku. K jej dobrej povesti prispieva aj účasť na verejných televíznych vystúpeniach a koncertoch. Jednotlivé vystúpenia sú prezentované v našej fotogalérii a priebežnú činnosť môžete sledovať aj v ostatných sekciách tohto webu.

V súčinnosti s televíziou Šláger TV vydala kapela tri CD nosiče a jednu kompletnú DVD nahrávku. Ich obsah je takmer zhodný s obsahom predchádzajúcich CD a je uvedený v sekcii „diskografia“ (vrátane krátkych ukážok z jednotlivých skladieb).