historický obrázok

OBSADENIE:
v dobe založenia kapely
•Šteafan Dobiáš (kapelník) - trubka
•Jozef Mojžiš - tenor
•Adam Bero - tuba
•Radoslav Jančo - bicie
•Ladislav Žiško - harmonika
Spevákmi kapely boli:
•Radoslav Jančo
•Denisa Plášková
•Katarína Mojžišová
•Katarína Hašková

Stankovská kapela - obdobie roku 1993 až 2010.

Novodobá história kapely sa začala písať 17. júla 1993, kedy bola po dohode kapelníka Štefana Dobiáša s učiteľom ZŠ Mgr.Ladislavom Žiškom založená „Stankovská kapela“. Jej hlavným cieľom bolo spríjemniť kultúrny život v obci, pritiahnúť mladých ľudí k hudbe a aby tak ľudová hudba v obci nezanikla. Kapela hrá od svojho vzniku skladby dychovej hudby v malom obsadení a jej zakladajúcimi členmi boli:

•Štefan Dobiáš - kapelníktrubka
•Jozef Mojžištenor
•Adam Berkotuba
•Radoslav Jančobicie
•Ladislav Žiškoharmonika

Spevákmi kapely boli Radoslav Jančo, Denisa Plášková, Katarína Mojžišová a Katarína Hašková. Kapela bola založená za účinnej pomoci Obecného úradu v Trenčianskych Stankovciach za osobného prispenia Ing.Ivana Hrušovského a pani Petrovej.

Každé začiatky sú ťažké. Nie inak tomu bolo aj v Stankovskej kapele. Bolo treba prekonávať mnoho prekážok a problémov. Jeden z najväčších problémov, ktoré musela kapela vyriešiť, bolo žánrové zameranie kapely, kde rozdielne názory vyplývali hlavne z veľkých vekových rozdielov členov kapely. Ale podarilo sa. Kapela vystupuje na rôznych podujatiach pre Obecný úrad a u spoluobčanov si získava rešpekt. Postupne získava na popularite aj mimo okres a účinkuje aj Českej republike.

Za najväčší úspech kapely je možno považovať vystúpenie na majálese Slovákov v Paríži, ktoré sa konalo v rámci spoločného kultúrneho zájazdu s folklórnou skupinou Večernica do Francúzska. Jeden z organizátorov celej akcie pán Manák sa na adresu kapely vyjadril slovami: „Takú zábavu sme tu ešte nezažili. Tancovalo všetko, čo malo nohy.“ Kapela vystupovala aj sídle Rady Európy vo Strassbourgu. Rozdávala radosť a krásu slovenských piesní a priblížila tak potomkom našich Slovákov zvyky a piesne ich otcov a materí. V kapele sa za dobu jej pôsobenia vystriedala rada muzikantov, ktorí hrali s kapelou buď ako stali členovia (Radoslav Jančo, Pavol Kuník, Karol Hladký), alebo ako hostia (Ján Zubo, Štefan Meravý a Jozef Spaček.

V roku 1995 končil zo zdravotných dôvodov hráč na tubu a tak kapela požiadala Emila Cingálka, či by nešiel hrať k nim. Skúsil to. Pre kapelníka to bola šťastná ruka. Aj keď mala kapela vlastnú tvorbu aj predtým, naplno sa tento fenomén rozvinul až po príchode Emila Cingálka. On sám začal veľmi intenzívne rozvíjať svoju skladateľskú činnosť, ktorú predtým „pestoval“ len pre svoje potešenie. Stankovská kapela mu dala možnosť dokázať, že vie napísať pesničky, ktoré sa páčia. A on sa jej za to patrične odvďačil. Väčšina vlastnej tvorby kapely pochádza z jeho „dielne“ a keď k tomu pridáme aj tvorbu ostatných členov kapely (Štefan Dobiáš, Ladislav Žiško, Jozef Horňák), kapela môže produkovať na koncertoch a vydaných CD nosičoch skoro výlučne vlastnú tvorbu. Emil Cingálek zabezpečuje aj tvorbu modernej hudby a tanečných piesní, ktorými priťahuje aj mladšiu generáciu. V speve mu pomáhajú Jozef Horňák a Dana Hrušovská.

V roku 2003 odchádza kapelník Štefan Dobiáš do „hudobného dôchodku“. Jeho zásluhy sú pre pokračovanie dychovej hudby v Trenčianskych Stankovciach nespochybniteľné. Nebolo to náhodou, že na deň matiek v roku 2013 sa kapela (Váhovanka - ako nasledovník Stankovskej kapely) rozhodla inak, ako ostatné kapely spolupracujúce s Šláger TV (ktoré odovzdávali kytice kvetov maminkám svojich členov) - rozhodla sa poďakovať práve svojmu zakladateľovi Štefanovi Dobiášovi a kytičku kvetov odovzdať jeho manželke ako výraz poďakovania za všetky útrapy a odriekania, ktoré si musela za dobu jeho aktívneho muzicírovania vytrpieť. Kapelnícku štafetu prevzal Jozef Horňák, ktorý nastúpil do kapely v roku 2002 ako hráč na tenor. Za pôsobenia Jozefa Horňáka nahrala Stankovská kapela celkom 3 CD nosiče, ktoré boli vydané aj ako MC kazety. Na jednotlivých CD sú piesne Emila Cingálka, Štefana Dobiáša, Jozefa Horňáka a Ladislava Žiška. 1. CD bolo vydané v roku 2003 pod názvom „Zem moja slovenská“, a to ešte pod vedením kapelníka Štefana Dobiáša. 2. CD vyšlo v roku 2006 pod názvom „Dolu Váhom“ a 3. CD v roku 2009 pod názvom „Džbánek maľovaný“. Piesne na 1. a 2. CD naspievali Alojz Mikulaj, Monika Michalková (ako hosť) a Radoslav Jančo, na 3. CD Alojz Mikulaj a Danka Hrušovská. Piesne z jednotlivých nosičov sú známe iba v podaní Stankovskej kapely, postupne získavajú obľubu a srdcia poslucháčov.

Ľudia sa však menia, menia sa aj názory predstaviteľov obce. A tak po 17 ročnom pôsobení a reprezentácie obce doma i v zahraničí, končí dňa 31. decembra 2009 Stankovská kapela svoju činnosť v Trenčianskych Stankovciach. Končí sa druhá etapa histórie dychovej hudby, ktorej sú venované tieto webové stránky.