historický obrázok

OBSADENIE:
v dobe založenia kapely
•Dama Ďuriš krídlovka
•Ján Hudec bas krídlovka
•Štefan Pevný Es klarinet
•Ondrej Križan Es klarinet
•Štefan Hladný trubky, korno
•Štefan Záhumenský
•Ondrej Lorenz
•Ondrej pevný bas
•Adam Kluka bubon

Stankovská kapela - obdobie roku 1910 až 1993.

„Písal sa rok 1910. Prebúdza sa jar. Slnko už vstávalo skôr ako predtým. Ponúkalo svoje hrejivé lúče celej dedine. Pozdravilo sa s kostolnou vežou, s vlnkami potoka tiahnuceho sa dedinou, zasvietilo do záhrad ... Gazdovia sa pripravovali na jarné poľné práce.“

Tak charakterizuje obdobie, kedy vznikala prvá dychová hudba na území dnešných Trenčianskych Stankoviec Ladislav Žiško, ktorý to veľmi pekne popísal v publikácii „Divadelný a hudobný život v Trenčianskych Stankovciach 1900 - 2010“ a ktorá sa stala hlavným podkladom pre vytvorenie celej sekcie webu o histórii kapely a tým mu patrí aj autorstvo tejto sekcie.

Zima bola obdobím, keď sa sedliak mohol venovať aj iným veciam, ako bola len ťažká lopota na poliach. Tak tomu bolo aj so Štefanom Ďurišom, ktorého volali Amerikán. Už jeho otec Matúš veľmi pútavo rozprával svojím deťom zážitky z muzicírovania. A nie len im. Často rozprávaním svojich zážitkov zaujal aj chlapov v krčme. Predsa len jeho najlepším poslucháčom bol jeho syn - Štefan. Už Matúš vedel, že deti a mládež je treba zabaviť, aby nemali čas na nezbedy a lumpáctvo. Sám mal doma 12 detí. Preto si zmyslel, že založí dychovku. Najprv sám po večeroch hrával na trúbku, neskôr sa k nemu pridal aj jeho syn Štefan. So svojim tajným snom - založiť dychovku - sa najprv zveril svojej žene, bez jej „požehnania“ by tento sen asi vyplniť nemohol. Dostal jej súhlas, a tak mohol začať dávať dohromady chlapov, ktorí by mali o muzicírovanie záujem. Podarilo sa mu zohnať deväť záujemcov. Tak sa jedného dňa pri pohostení, ktoré im pripravila jeho žena, dohodli, že to skúsia.

Vznikla prvá dychová hudba na území dnešných Trenčianskych Stankoviec. Kapela začala cvičiť v tomto zložení:

•Dama Ďuriš krídlovka •Ján Hudec bas krídlovka
•Štefan Pevný,
•Ondrej Križan
Es klarinety •Štefan Hladný,
•Štefan Záhumenský,
•Ondrej Lorenz
trubky, korno
•Ondrej pevný bas •Adam Kluka bubon

Začiatky kapely boli všelijaké. Aby zaujali čo najširší okruh ľudí, naučili sa aj niekoľko náboženských pesničiek a niekoľko smútočných, čím rozširovali pole pôsobnosti nielen na svadby, krštenia, ale aj na kostol a pohreby. Prvé verejné vystúpenie kapely bolo v koncom júla 1910. Hoci ešte kapela nemala veľký repertoár, zožala obrovský úspech. Naopak prvé vystúpenie mimo hranice obce, ktoré bolo v Soblahove, dobre nedopadlo. A tak sa striedali úspechy s neúspechmi, nakoniec nadobudla veľmi slušnú úroveň. Bohužiaľ hudobníci starli a rovnocenná náhrada mladých sa nenašla. A tak v roku 1927 prvá stankovská dychovka ukončila svoju činnosť.

Túžba zabaviť sa a aspoň na chvíľu zabudnúť na všetky problémy a starosti bežného života však nevymizla. V roku 1934 sa podarilo Jánovi Viktorymu založiť druhú stankovskú kapelu - 6-člennú tanečnú skupinu, vtedy už tzv. Jazz. Okrem Jána Viktoryho (stolár) sa o jej založenie a ďalšiu úspešnú činnosť najviac zaslúžili: Štefan Pevný (pekár), Ján Zemánek zo Sedličnej a Ján Ďuriš. Mala veľmi dobrú úroveň, ale jej pôsobenie prerušila 2. svetová vojna.

Až v januári 1947 sa konečne podarilo založiť dychovku. Tak vznikla druhá dychová hudba v Trenčianskych Stankovciach. Umelecky viedol hudbu Michal Hanin z Trenčína a jej obsadenie bolo nasledovné:

•Štefan Pevný,
•Adam Hudec,
•Jozef Ševčík
krídlovky •Ján Buček,
•Štefan Hrušovský
klarinety
•Pavel Lahký tenor •Štefan Berko bas
•Pavel hrušovský B trubka •Štefan Kadlečík bubon

Kapela sa postupne rozrástla na dvanásť členov a Stankovská dvanástka bola na svete.Kapelníkom bol až do roku 1956 Štefan Pevný. Účinkoval v nej už i Štefan Dobiáš - ako 13-ročný chlapec, ktorý sa stal v roku 1956 kapelníkom. Táto kapela si postupne získala priazeň poslucháčov nielen vo vlastnej obci, ale i v okolitých dedinách, ba i mimo územie okresu. Po roku 1971 začala Stankovská dvanástka pôsobiť v Trenčíne a dostala i nový názov - Trenčianska dvanástka. Hlavným dôvodom zmeny boli lepšie existenčné podmienky, ktoré kapele poskytli Odevné závody Trenčín. Kapelníkom v tomto období bol Ivan Dobiáš, veľmi talentovaný hráč na krídlovku.

Obsadenie kapely v roku 1975 bolo nasledovné:

•Ivan Dobiáš, Štefan DobiášI.B krídlovka
•Miloš HollýII.B krídlovka
•J. CaldaEs klarinet
•Karol StopkaI.B klarinet
•František FaboTenor B
•Jozef MojžišBarytón
•Ján DobiášI.Es tromba
•Jozef JanuškaII.Es tromba
•Vlado MeravýBas B
•Pavol DobiášBicie


Kapela mala veľa úspešných vystúpení a dostala sa do povedomia poslucháčov doma i v zahraničí. Pre svoj charakteristický inštrumentálny prejav bola kapela poverená reprezentovať vtedajší Západoslovenský kraj na národnej súťaži, kde sa stala víťazom. Že to nebola náhoda zopakovala i v roku 1983. Kapela precestovala takmer celú Európu (významné boli vystúpenia v ZSSR, NDR, Francúzsku), ale najväčší úspech dosiahla na mesačnom turné po USA.

Kapelou prešla celá rada muzikantov. Pretože bola snaha udržať kolektív kapely len zo Stankoviec, museli sa niektorí hudobníci aj rekvalifikovať na iné hudobné nástroje. K úspešnému pôsobeniu kapely napomáhala aj výborná spolupráca s miestnou organizáciou požiarnej ochrany. Popularitu si kapela získavala pri vystúpeniach na rôznych zábavách, maškarných plesoch, hodových zábavách, svadbách a iných akciách v rámci i mimo okres. Doba sa však menila a dychovky postupne upadali. Trenčianska dvanástka funguje dodnes v obci Trenčianska Turná (to je však iná kapitola) a v Trenčianskych Stankovciach nebola po Stankovskej dvanástke žiadna kapela až do roku 1993, kedy začína novodobá história Stankovskej kapely.