Předchozí Další

Pozerať fotogalériu

"Venované "mamičkám" Monike a Alenke

speváčkam kapely Váhovanka pri príležitosti sviatku "DŇA MATIEK"

Otto Weiter s manželkou Andreou pripravili pre televíziu Šláger TV veľmi vkusný hudobno-zábavný program pri príležitosti “Dňa matiek“. Do tohto programu prispelo mnoho kapiel a interpretov spolupracujúcich s uvedenou televíziou. Každá skupina si vybrala mamičku jedného alebo dvoch svojich členov, ktorej prišla celá skupina osobne blahopriať a venovala jej jednu pesničku, Táto pesnička súčasne patrila všetkým ženám-mamičkám. Na otázku, ktorú položil moderátor vybraným členom skupiny, „čo pre vás znamená slovo «mama»“, odpoveď buď priamo obsahovala „mama=život“, alebo bol tento význam popísaný inými slovami.
Prístup Váhovanky bol trochu odlišný – poďakovanie venovala svojmu zakladateľovi, bývalému kapelníkovi Štefanovi Dobiášovi a s kvetinami prišla blahopriať jeho manželke. Bývalý kapelník dlhé roky rozdával radosť iným – teraz prišla rada aj na neho. Neskrýval dojatie a poďakoval svojej manželke: „... som rád, že som si Ťa pri muzike našiel, vychovala si 3 krásne deti ... a aby nás takáto dobrá partia ešte mnohokrát dokázala potešiť...“ A súčasný kapelník dodal: „... aby si ešte toľko užila s manželom, čo bola bez neho, keď chodieval s hudbou rozdávať radosť iným....“ Nakoniec vzal bývalý kapelník do rúk „svoju“ trubku a spolu so „svojou“ kapelou zahral všetkým ženám-matkám „svoju“ pesničku „Kytička ruží“ v úprave súčasného kapelníka. Pritom sa niektorým v očiach zaleskla aj slza dojatia.
A pretože každá kapela alebo interpret má vo svojom repertoári pieseň o "mamke - mamičke - mamulience", zaznievala zo stanice Šláger dlho do noci hudba "o mame - pre mamu".

Aj keď pieseň „Za horami, za dolami“ z repertoáru Váhovanky v programe nezaznela, vyjadruje veľmi presne vzťah dieťa – matka:

"… Ach mamička mamka moja, prečo vietor veje
prečo sa to malé vtáča na konári chveje
prečo včielky tíško bzučia na záhrade v úli
prečo každá dobrá mať si dieťa k sebe túli …"

A na záver mi dovoľte ako autorovi týchto webových stránok, pripojiť sa k Váhovanke so želaním všetkého najlepšieho, zdravia, šťastia a pokojný život v mieri všetkým matkám, zdravia a šťastia pre ich deti, lebo niet pre matku väčšieho šťastia, ako vidieť svoje deti zdravé a šťastné. A bol by som aj ja šťastný, keby som mohol aspoň kúsok tejto stránky venovať svojej manželke - bohužiaľ jej môžem pri príležitosti dňa matiek venovať len tichú spomienku.

Späť hore