Z našej produkcie

Stankovská kapela - 10 rokov

 

 

Názov skladby Krátka ukážka
01. Pre Júliu
02. Kde si bola
03. Zem moja slovenská
04. Pod horou zelenou
05. Vínečko
06. Modranská vinica
07. Kytička ruží
08. Cestička do poľa
09. Zahorelo srdiečko
10. V Turňanskom potoku
11. Muzikant malý
12. Turnianske vŕšky
13. Zuzana
14. V Stankovciach pri brodku
15. V stankovskom majeri
16. Do sveta sa šuhaj
17. Keď som ja chodieval